เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอ็มพี เอ็นเตอร์พรีเนอร์ จำกัด เป็นผู้คิดค้นสูตรและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม ตรา Nature Line

บริษัทฯ ได้รังสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ไม่เหมือนใครเพื่อตอบสนองกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด และมีประสิทธิผลมากที่สุด ซึ่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบริษัทฯ ผลิตโดยโรงงานยาที่ได้รับมาตรฐาน GMP

วัตถุดิบที่นำมาผลิตเป็นวัตถุดิบนำเข้าจากหลากหลายประเทศ ทั้งในทวีปยุโรปและอเมริกา เป็นวัตถุดิบที่มีมาตรฐานในการผลิตยาและอาหารทั้งสิ้น ท่านจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่รับประทานปลอดภัย ไร้สารเคมีเจือปน

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงสุขภาพและความงามของผู้บริโภคทุกท่านเป็นสำคัญ จึงได้พยายามคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อมาตอบสนองท่าน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณประโยชน์มากที่สุดต่อสุขภาพของท่านอย่างยั่งยืน